Symposium Veilig Duiken

In navolging van Veilig Duiken 2015 organiseert stichting Fit2dive op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) op zaterdag 11 november 2017 opnieuw een internationaal symposium.. Tijdens het symposium wordt aandacht besteed aan medische- en veiligheidsaspecten van duiken.Uw bedrijf bij Veilig Duiken?

Veilg Duiken biedt u een uitstekende kans om zeer gericht uw bedrijf onder de aandacht te brengen bij duikers. U kunt hierbij denken aan reclame materiaal dat tijdens het symposium wordt uitgedeeld of reclame voor uw bedrijf op de website. Alle opties of voorstellen die u zelf heeft, kunt u besprkeen met Frank Tofield van Stichting Fit2Dive. U kunt hem bereiken via info@fit2dive.nl